Guld­fi re­ren blev sølv­fi re­ren

BT - - SPORTEN - RO­NING Ras­mus Dam Ni­el­sen rasn@ sporten. dk

Den dan­ske guld­fi rer for­må­e­de ik­ke at leve op til sit navn, da den i går ro­e­de fi - na­le ved VM i fran­ske Ai­gu­e­be­let­te.

Let­vægts­fi re­ren, der i dag ud­gø­res af Ja­cob Bar­søe, Ja­cob Sø­gaard, Jens Vilhelmsen og Kas­per Jør­gen­sen, kun­ne trods en god slut­spurt ik­ke hen­te Schweiz, der al­le­re­de tid­ligt i lø­bet stak af fra re­sten af fel­tet og su­verænt sik­re­de sig gul­det. Til gen­gæld var den dan­ske fart på de sid­ste 1.000 me­ter nok til ak­ku­rat at hol­de bå­de Frankrig og New Ze­aland bag sig.

Pa­ra­de­di­sci­plin

Dan­mark har hi­sto­risk go­de resultater i di­sci­pli­nen, si­den Ni­els Laulund Hen­rik­sen, Tho­mas Poul­sen, Eskild Eb­be­sen og Vi­ctor Fed­der­sen vandt VM i 1994 og har si­den hø­stet et hav af me­dal­jer af æd­le­ste ka­rat i ved bå­de EM, VM og OL.

Den dan­ske let­vægts­fi­rer ro­e­de en sølv­me­dal­je hjem ved ver­dens­mester­ska­ber­ne i fran­ske Ai­gu­e­be­let­te. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.