Dan­marks bed­ste lang­di­stan­ce­lø­ber har et stort mål eft er tre uger i Ke­nya

BT - - SPORTEN -

Tre ugers træ­nings­op­hold med ke­ny­an­ske top­lø­be­re i 2.000 me­ters højde i Ngong uden for Nairo­bi skal ba­ne vej­en for en dansk re­kord til Ab­di Hakin Ulad i Co­pen­ha­gen Half Ma­rat­hon på søn­dag .

Det er tred­je gang, dansk at­le­tiks stør­ste navn på lang­di­stan­cen har væ­ret i Ngong, og han er top­mo­ti­ve­ret til at gå eft er Car­sten Jør­gen­sens re­kord fra 1998 i Uster i Schweiz på 1.01,55 ti­me. I sid­ste års VM i København løb Ab­di Hakin Ulad på 1.02,23 på en 34. plads som sy­ven­de­bed­ste eu­ro­pæ­i­ske lø­ber.

» Om det lyk­kes at slå re­kor­den, kan man al­drig vi­de på for­hånd, men jeg kan ik­ke la­de væ­re at tæn­ke på den, « si­ger han.

» Jeg hav­de en god træ­ning i Ke­nya sam­men med fl ere ver­dens­re­kord­hol­de­re og me­dal­je­vin­de­re. Det var en for­del for mig, at jeg kend­te for­hol­de­ne og man­ge af lø­ber­ne. I det ke­ny­an­ske lø­be­mil­jø bli­ver man gre­bet af stem­nin­gen og kul­tu­ren. «

Co­pen­ha­gen Half Ma­rat­hon bli­ver et ver­dens­klas­se­løb med syv lø­be­re, der har lø­bet de 21,1 ki­lo­me­ter un­der 60 mi­nut­ter .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.