José Mourin­ho i re­kord­bog

BT - - SPORTEN -

Mourin­ho kan glæ­de sig over at væ­re ble­vet en del af Gu­in­ness Re­kord­bog med he­le fem re­kor­der: Den ma­na­ger, der i længst tid har for­må­et at væ­re ube­sej­ret hjem­me ( ni år), yng­ste ma­na­ger til at nå 100 CL- kam­pe ( 49 år og 12 da­ge), fl est CL- tit­ler for for­skel­li­ge klub­ber ( to), fl est po­int i en Pre­mi­er Le­agu­e­sæ­son ( 95) og fl est hjem­me­kam­pe uden ne­der­lag i Pre­mi­er League ( 77). BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.