FREM­TI­DEN ER PÅ PLADS FOR VM- HÅB

Mat­ti Bres­chel for­la­der Tin­koff- Saxo men har et nyt hold på bed­ding

BT - - SPORTEN - FO­KUS PÅ VM Lars B. Jør­gen­sen lbj@ sporten. dk Fo­to: Hen­ning Bagger

MANDAG 7. SEP­TEM­BER 2015

Mat­ti Bres­chel bry­der med Tin­koff- Saxo, men fort­sæt­ter kar­ri­e­ren på top­ni­veau. Ny VM- suc­ces er i sig­te­kor­net for den dob­bel­te me­dal­je­vin­der.

Han har væ­ret der før. Sidst på sæ­so­nen og med et ver­dens­mester­skab som det helt store mål. Så langt er alt ved det gam­le for Mat­ti Bres­chel. Og så al­li­ge­vel ik­ke.

Ved ud­gan­gen af 2015 er det slut med at træk­ke i trøj­en fra Tin­kof­fSaxo, og der­med slut­ter en slags æra for end­nu en af de dan­ske­re, som har teg­net hol­det. Bres­chel har kørt un­der Bjar­ne Ri­is og si­den den rus­si­ske hol­de­jer, Oleg Tin­kov, igen­nem ni sæ­so­ner.

» Det er nog­le fe­de løb, men og­så sinds­sygt hår­de. På man­ge må­der min­der de om et VM, for­di vi kø­rer på en rund­stræk­ning. Især Qu­e­bec lig­ger godt til mig, og der vil jeg gå ef­ter et re­sul­tat, mens det i Mon­tre­al nok bli­ver Ro­man Kreuzi­ger, vi kø­rer for. «

VM i lan­de­vejs­cyk­ling kø­res i Ri­ch­mond, Vir­gi­nia i USA fra 19.- 27. sep­tem­ber.

De per­son­li­ge sport­s­li­ge per­spek­ti­ver har væ­ret vig­ti­ge for Mat­ti Bres­chel i val­get af et nyt hold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.