3,75

BT - - SPORTEN -

Man må ba­re let­te på hat­ten for al­ba­ner­nes ev­ne til at luk­ke en kamp ned, og i de tre før­ste mø­der med en­ten Dan­mark el­ler Portu­gal har man end­nu ik­ke tabt. Portu­gal er selv­føl­ge­lig et på pa­pi­ret no­get bed­re mand­skab, men po­rtu­gi­ser­ne ved godt, at det pri­mært gæl­der om ik­ke at ta­be den­ne kamp. Ved uaf­gjort vil man sta­dig hol­de sig for­an Albanien i ta­bel­len, så spørgs­må­let er, hvor me­get de vil sat­se på at gå eft er tre po­int. Det er i hvert fald svært at se, hvor­for et gan­ske lo­gisk kryds skal gi­ve så for­nem en be­ta­ling.

Od­dset er fun­det hos Sportingbet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.