1,83

BT - - SPORTEN -

Det har væ­ret en for­fær­de­lig kva­li­fi ka­tion for Græken­land, som blandt an­det har tabt beg­ge kam­pe til Færø­er­ne. In­tet har fun­ge­ret, si­den Fer­nan­do Santos stop­pe­de eft er VM, og spe­ci­elt off en­sivt har man væ­ret pin­li­ge. Nu gæl­der det så et ru­mænsk mand­skab i klar frem­drift . De har mas­ser af mo­ti­va­tion, da en sejr vil sen­de dem me­get tæt på EM, mens græker­ne alt­så in­tet har at spil­le for. Ru­mæ­ner­ne må godt nok und­væ­re Ale­xan­d­ru Chipciu på grund af ka­ran­tæ­ne, mens græker­ne mang­ler vig­ti­ge Va­si­lis Tor­o­si­dis på grund af ska­de. Spil 1- tal­let.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.