So­li­da­ri­te­ten har tran­ge kår

BT - - DEBAT -

Nu da fl ygt­nin­ge­si­tu­a­tio­nen bli­ver sta­dig me­re til­spid­set, er det, som Eu­ro­pa er ved at bli­ve delt af et nyt jer­n­tæp­pe mel­lem øst og vest. (...) So­li­da­ri­tet er ik­ke no­get tag selv- bord, og det er på hø­je tid, at EU’s stats- og re­ge­rings­che­fer be­sin­der sig på, hvad he­le grun­didéen med den eu­ro­pæ­i­ske sam­ling var.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.