Tys­klands an­svar

BT - - DEBAT -

Eu­ro­pas ho­ved­stæ­der ån­der hør­bart let­tet op over, at Tys­kland ik­ke gør som de fl este an­dre; nem­lig for­sø­ger at ge­lej­de fl ygt­nin­ge­ne uden om de­res lan­de. Det­te er det Tys­kland, der ta­ger an­svar og le­der­skab, og som al­le har eft er­lyst i de se­ne­ste 25 år. Det­te er det Tys­kland, som de fl este tid­li­ge­re blev ban­ge for, men som in­gen nu kan kla­re sig for­u­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.