Ad­var­sel mod Pe­ter Skaarup

BT - - NYHEDER -

På hjem­mesi­den ara­bi­n­eu­ro­pa. com bli­ver Dansk Fol­ke­par­tis retsord­fø­rer Pe­ter Skaarup nævnt. Det skyl­des, at han i 2010 fo­re­slog, at kom­men­de ind­van­dre­re skul­le se ba­re bryster i en så­kaldt ind­van­drings­fi lm, som det den­gang var pla­nen skul­le vi­ses for ud­læn­din­ge, der øn­ske­de at få op­hold­stil­la­del­se. Iføl­ge hjem­mesi­den var bryst- fi lmen ‘ et for­søg på at for­hin­dre mus­li­mer i at emi­gre­re til Dan­mark’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.