Sted­far om drabstiltalt dat­ter: ’ Fuld af løgn’

BT - - NYHEDER - Jo­nas Ve­ster jves@ bt. dk

RETS­SAG

Den 16- åri­ge LB, der er til­talt for dra­bet på sin mor, 40- åri­ge Ti­ne Rømer Hol­te­gaard, blev indadvendt og me­get græn­se­sø­gen­de i må­ne­der­ne in­den dra­bet på sin mor 8. ok­to­ber sid­ste år.

Det for­tal­te LB’s sted­far un­der da­gens rets­mø­de ved Ret­ten i Hjør­ring.

Ti­ne Rømer Hol­te­gaards en­ke­mand var ik­ke hjem­me på drabs­aft enen, da han var på ar­bej­de. Han for­tal­te i ret­ten, hvor­dan for­hol­det mel­lem mor og dat­ter gik ned ad bak­ke, da den den­gang 15- åri­ge LB og hen­des tvil­lin­ge­sø­ster fi k ar­bej­de på en re­stau­rant i Fre­de­riks­havn.

» Ti­ne og LB hav­de ik­ke skænd­tes før, men det eska­le­re­de fuld­stæn­dig, eft er at LB og hen­des sø­ster be­gynd­te at ar­bej­de på re­stau­ran­ten. Jeg har al­drig mødt et ungt men­ne­ske, der er så fuld af løgn, svig og bed­rag som LB. Hun le­ve­de et helt an­det liv end sin sø­ster. Fuld­stæn­dig ustyr­lig - vi måt­te hen­te hen­de i by­en, hvor hun var fuld, « for­kla­re­de sted­fa­ren i ret­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.