Ti­ger åb­ner bu­tik num­mer 500

BT - - NYHEDER -

Der er mas­ser af ting og sa­ger at kø­be på ga­de­mar­ke­det i Lon­dons po­pu­læ­re by­del Not­ting Hill, men nu får be­bo­e­re og be­sø­gen­de og­så mu­lig­hed for at gå på jagt i den dan­ske bu­tik Ti­ger. I we­e­ken­den slog Ti­ger dø­re­ne op for bu­tik num­mer 500, og der var iføl­ge Ti­gers jo­int ven­tu­re- part­ner i Stor­bri­tan­ni­en Phi­lip Bi­er, kø på åb­nings­da­gen.

» Mit team og jeg har glæ­det os helt vildt til at åb­ne bu­tik li­ge net­op i Not­ting Hill, som er ind­be­gre­bet af so­fi sti­ke­ret shop­ping i Lon­don. Dansk de­sign er enormt po­pu­lært i Eng­land, « ud­ta­ler Phi­lip Bi­er i en pres­se­med­del­el­se. Len­nart La­j­bos­chitz skab­te Ti­ger

i 1995, men har solgt 70 pct.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.