NIKOTINER

BT - - SUNDHED - Apo­tek og bu­tik­ker

Ak­tivt ind­holds­stof:

Ni­ko­tin

Pro­duk­t­nav­ne:

Ni­co­ret­te, Ni­co­ti­nell Kan kø­bes i hånd­køb:

Sik­ker­hed:

Be­hand­lings­læng­den er op til tre må­ne­der, men der er mu­lig­hed for at an­ven­de pro­duk­tet i op til et år, hvis man sta­dig op­le­ver ry­ge­trang. Hvis du er gravid, bør du rå­d­fø­re dig med din læ­ge, før du be­gyn­der at bru­ge ni­ko­tin- er­stat­nings­pro­duk­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.