ALLERGIMEDICIN

BT - - SUNDHED -

Bi­virk­nin­ger:

Kan fø­re til træt­hed. Mid­let kan i me­get sjæld­ne til­fæl­de ska­be al­ler­gi­ske hæ­vel­ser i an­sig­tet, mund­hu­len og stru­be­ho­ve­det.

Hvad skal du pas­se på?

Du bør væ­re forsigtig med at kø­re bil, ind­til du ved, hvor­dan du re­a­ge­rer på me­di­ci­nen. Ef­fek­ten af allergimedicin kan va­ri­e­re me­get fra per­son til per­son, li­ge­som nog­le op­når en bed­re ef­fekt, hvis de får me­di­ci­nen som øjen­drå­ber el­ler næ­sespray. For­hør dig på apo­te­ket el­ler hos din læ­ge, hvis du er i tvivl.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.