PO­LI­TI SØ­GER VID­NER TIL GA­DE­RØ­VE­RI

BT - - NYHEDER -

Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti sø­ger vid­ner til et ga­de­rø­ve­ri, der 1. sep­tem­ber blev be­gå­et mod en 72- årig mand på Tra­ne­gil­destien sy­døst for Vej­le­brovej i Is­høj. Den 72- åri­ge blev uden var­sel over­fal­det og lagt på jor­den af to- tre ger­nings­mænd, som frarø­ve­de den æl­dre mand sin sor­te ta­ske. I ta­sken lå dan­kort, kø­re­kort, pen­ge­pung med et min­dre be­løb i kon­tan­ter og sy­ge­sik­rings­be­vis. Over­fal­det ske­te ved 21- ti­den. » Der er ta­le om et sær­de­les groft ga­de­rø­ve­ri mod en æl­dre med­bor­ger, så vi hå­ber me­get, at der er vid­ner, der kan hjæl­pe os vi­de­re, « si­ger ef­ter­forsk­nings­le­der ved Lo­kal­po­li­ti­et i Is­høj Ja­cob Krogh i en pres­se­med­del­el­se. Vid­ner kan kon­tak­te Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti på te­le­fon­num­mer 114 el­ler 43861448. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.