’’

BT - - KULTUR - Si­mon Le Bon til bla­det Rol­ling Sto­ne

Sand­he­den er jo, at vi ba­re er ble­vet bed­re til det, vi la­ver. Sam­ti­dig har vi få­et fød­der­ne tilbage på jor­den. I mod­sæt­ning til de før­ste vil­de år er vi ik­ke læn­ge­re i tvivl om, hvem vi er – en flok go­de ven­ner, der el­sker vo­res fans og dét, vi la­ver

Og det er ik­ke kun de mi­dal­dren­de stjer­ner, der ny­der godt af 80er­ly­den.

Så­le­des har den ame­ri­kan­ske hit­ma­ski­ne Phar­rell Wil­li­ams al­drig væ­ret i tvivl:

» Jeg kan spil­le li­ge så man­ge mo­der­ne- ly­den­de kom­po­si­tio­ner, som jeg vil. Men i det øje­blik, jeg sæt­ter det lækre ba­ck- be­at fra 80er­ne på, lidt funky gu­i­tar og en ro­man­tisk og

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.