Al­drig

BT - - KULTUR - Så køn­ne var Span­daud­ren­ge­de i 80er­ne. Fo­to: AFP Fo­to: EPA

2. Za­ra Lars­son

Lush Li­fe

3. The We­eknd Can’t Fe­el My Fa­ce

Depe­che Mo­de i 1985 og Da­ve Ga­han i 2014.

Hå­ret og in­spira­tio­nen er in­takt. Her er det Si­mon Le Bon og Renée Toft Si­mon­sens eks- kæ­re­ste Jo­hn Tay­l­or, der fy­rer den af i Lon­dons Hy­de Park.

Det bri­ti­ske band Span­dau Bal­let ( 2015) er på tur­né, og de er ak­tu­el­le med en film om ban­dets hi­sto­rie, ’ Soul Boys of the Western Wor­ld’. Fo­to: EPA.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.