Tv- ba­ro­nes­sen al­le ken­der

Dan­sker­ne er på for­navn med Ca­ro­li­ne Fle­m­ing eft er hen­des kortva­ri­ge aff ære med fod­bold­spil­le­ren Ni­ck­las Bendt­ner

BT - - NAVNE - Sa­rah Skarum skr@ ber­ling­s­ke. dk

40 ÅR I MOR­GEN

Ca­ro­li­ne Fle­m­ing er født som æld­ste dat­ter af Ni­els Krab­be Iu­el- Bro­ck­dor­ff , tien­de ge­ne­ra­tion på Dan­marks stør­ste pri­va­te­je­de slot, og Mar­ga­retha Lund­gren. Hun blev døbt Ca­ro­li­ne Eliza­beth Ada Iu­elBro­ck­dor­ff . Hen­des mor dø­de af kræft , da Ca­ro­li­ne Fle­m­ing var 11 år.

I 2001 blev hun gift med den sær­de­les vel­ha­ven­de eng­læn­der Roy Fle­m­ing, nevø af Ja­mes Bond- for­fat­te­ren Ian Fle­m­ing. Hun mi­ste­de i den for­bin­del­se sin ti­tel som baronesse. En del pen­ge blev brugt til at over­ta­ge Val­de­mars Slot i små bid­der, men Ca­ro­li­ne Fle­m­ing har si­den solgt sin del af slot­tet tilbage til sin far.

Par­ret fi k to børn sam­men, men de blev se­pa­re­ret, da den æld­ste søn var seks år gam­mel i 2001 og skilt tre år se­ne­re. Fa­de­ren vil­le sen­de søn­nen på kostsko­le, og som Ca­ro­li­ne Fle­m­ing sag­de til BT i et in­ter­view: ’ Ry­ger han, ry­ger ko­nen og­så’, og det gjor­de hun så, selv om det ik­ke var en nem be­slut­ning.

Me­get at mi­ste

Til ma­ga­si­net Cover har Ca­ro­li­ne Fle­m­ing for­talt:

’ Jeg ta­ger mit livs svæ­re­ste be­slut­ning. Det er ræd­sels­fuldt for al­le. Alt bli­ver ka­stet op i luft en. I mit mil­jø er det mildt sagt ik­ke com­me il faut at bli­ve skilt. Jeg ved godt, at jeg har me­get at mi­ste, men jeg kan ik­ke væl­ge an­der­le­des. Jeg er på en rej­se, hvor jeg ik­ke kan an­det end at gø­re op med min egen hi­sto­rie. Jeg er

Ca­ro­li­ne Fle­m­ing har med­vir­ket i fle­re tv- pro­gram­mer. I mor­gen fyl­der hun 40 år. Fo­to: An­dreas Beck

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.