Sød mu­sik på græsk ø

BT - - TV -

MU­SI­CAL

Sop­hia She­ri­dan bor med sin mor, Don­na, på en idyl­lisk græsk ø. Hun skal snart gift es, og hen­des hø­je­ste øn­ske er, at hen­des far vil gi­ve hen­de bort på bryl­lups­da­gen. Pro­ble­met er blot, at hun ik­ke ved, hvem hen­des far er, og at hen­des mor ik­ke vil dis­ku­te­re sa­gen med hen­de. Sop­hia fi nder imid­ler­tid sin mors dagbog fra det år, hun blev født og in­vi­te­rer tre mænd, som al­le po­ten­ti­elt kan væ­re hen­des far til bryl­lup­pet. Sop­hia er over­be­vist om, at hun vil vi­de, hvem der er hen­des far, så snart hun ser ham, men hun må dog snart ind­se, at det ik­ke er så li­ge­til. Plud­se­lig har hun få­et skabt en ka­o­tisk si­tu­a­tion in­den bryl­lup­pet med en mor, der er for­vir­ret og ir­ri­te­ret over, at tre mænd fra hen­des for­tid plud­se­lig duk­ker op; tre mænd, der al­le tror, de er hen­des far; og en for­lo­vet, der er tem­me­lig træt af alt po­sty ret. Der var in­gen tø­ven fra Me­ryl Stre­ep

Kl. 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.