Wig­gins for­ven­ter at Ca­ven­dish skift er hold

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - NYT HOLD Flem­m­ing Brandt fl b@ sporten. dk

Igen­nem man­ge år har Mark Ca­ven­dish og Bri­an Holm kørt et suc­ces­rigt par­løb med eng­læn­de­ren som sej­rs­sul­ten sprin­ter og dan­ske­ren som tak­tisk snu sport­s­di­rek­tør. Men nu er det for­ment­lig slut.

Holm hjalp Ca­ven­dish frem til et gen­nem­brud på det hold, der den­gang hed T- Mo­bi­le og si­den High Ro­ad, og eft er en af­stik­ker til Team Sky blev de to igen for­e­net på det bel­gi­ske Qui­ck­Step- hold.

Iføl­ge den tid­li­ge­re Tour­vin­der Brad­ley Wig­gins er Ca­ven­dish tæt på at skift e hold, og Wig­gins hå­ber, at han næ­ste år kan kø­re par­løb med Ca­ven­dish ved ba­ne- VM i Lon­don.

» Afh æn­gig af hans pro- gram er der en mu­lig­hed for, at vi kan kø­re VM i par­løb sam­men næ­ste år i Lon­don, og det vil­le væ­re rart. Vi må se, hvad der sker. Selv­føl­ge­lig skift er han hold, så vi må se, hvor­dan det he­le kom­mer til at gå, « sag­de Brad­ley Wig­gins til Sky Sports eft er før­ste eta­pe af Tour of Bri­tain.

Har kørt på hold sam­men

Brad­ley Wig­gins har tid­li­ge­re selv kørt på hold med Ca­ven­dish i to om­gan­ge. Bå­de på Sky- hol­det, da han vandt Tour de Fran­ce i 2012, og i 2008, hvor Wig­gins og­så kør­te un­der Bri­an Holm på Team High Ro­ad. I 2008 år blev Ca­ven­dish og Wig­gins sam­men ver­dens­me­stre i par­løb på ve­lodro­men i Man­che­ster, men ved OL fl op­pe­de duo­en og blev kun num­mer ni. Se­ne­st har de og­så kørt par­løb sam­men ved hjem­li­ge ba­ne­løb i Stor­bri­tan­ni­en.

Sir Brad­ley Wig­gins ( tv.) vil ger­ne dan­ne par med Mark Ca­ven­dish ( th.) ved næ­ste års ba­ne- VM. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.