Roo­ney for­try­der Las Ve­gas- tur

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FOR­TRY­DEL­SE Way­ne Roo­ney ad­va­rer lands­holskam­me­ra­ter­ne. Fo­to: Reu­ters

Kort in­den EM- slut­run­den i 2012 var Way­ne Roo­ney på fe­rie i Las Ve­gas. En tur han fi k en del kri­tik for. Eft er Eng­land som en af de før­ste na­tio­ner kva­li­fi ce­re­de sig til næ­ste som­mers slut­run­de, ad­va­rer Roo­ney nu si­ne hold­kam­me­ra­ter mod at gø­re no­get til­sva­ren­de næ­ste år.

Den en­gel­ske an­fø­rer spil­le­de sin land­skamp num­mer 106 mod San Marino og score­de sam­ti­dig sit mål num­mer 49. Der­med tan­ge­re­de han re­kor­den for fl est mål for det en­gel­ske lands­hold. Eft er kam­pen for­tal­te Roo­ney, at han for­try­der sin Las Ve­gas- tur in­den sid­ste EM- slut­run­de og fra­rå­der si­ne hold­kam­me­ra­ter at ta­ge på lange fl yrej­ser så kort tid in­den en vig­tig slut­run­de.

» Da jeg blev sus­pen­de­ret før sid­ste EM, tog jeg på fe­rie, når jeg ser tilbage, for­try­der jeg, « for­tal­te Roo­ney til The Mir­ror og fort­sat­te:

» Jeg var på fe­rie med min fa­mi­lie, men for­di vi fl øj så langt, tog det et styk­ke tid at kom­me mig over jet­lag. Jeg tror ik­ke, vi får me­get pau­se in­den tur­ne­rin­gen, så dren­ge­ne vil ik­ke kun­ne nå at rej­se så langt. «

Roo­ney og Co. spil­ler i dag mod num­mer to i grup­pe E, Schweiz. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.