Ski­stjer­ne faldt på lø­be­tur og fi k brud på hån­den

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - AV MIN HÅND! Flem­m­ing Brandt fl b@ sporten. dk

For man­ge dan­ske­re er det svært at hol­de ba­lan­cen med ski un­der fød­der­ne. For nord­mænd er det til­sy­ne­la­den­de svæ­re­re uden.

Det må væ­re kon­klu­sio­nen, når man ser på den nor­ske ski­stjer­ne The­re­se Jo­haug. To gan­ge er hun den­ne som­mer fal­det un­der lø­be­tu­re med brud på hæn­der­ne til føl­ge.

Midt i juli faldt den ba­re 46 ki­lo let­te nor­ske jen­te un­der en lø­be­tur i Sei­ser Alm i Do- lo­mit­ter­ne, og hun lan­de­de så uhel­digt, at hun fi k et brud på pe­ge­fi nger­k­nog­len. Hun måt­te gen­nem­gå en ope­ra­tion og fi k sat to skru­er ind for at hol­de sam­men på fi nge­ren.

I for­ri­ge uge var den man­ge­fol­di­ge lan­grends­ver­dens­me­ster uhel­dig igen un­der en lang lø­be­tur nær Li­vig­no i Ita­li­en. Den­ne gang gik det ud­over en knog­le i høj­re­hån­den.

» Det er ik­ke en si­tu­a­tion, som jeg har øn­sket, men sket er sket. Br­ud­det må gro sam­men, nu er det skin­ne på de næ­ste tre- fi re uger, « sag­de The­re­se Jo­haug iføl­ge norsk TV2.

To gan­ge er The­re­se Jo­haug fal­det un­der lø­be­tu­re. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.