1,60

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Fin­land le­ve­re­de en frem­ra­gen­de ind­sats i we­e­ken­den, da na­bo­er­ne fra Rusland blev be­sej­ret med 2- 0 i Kot­ka. Chan­cen for tre nye po­int i aft en skal væ­re sær­de­les stor, når Færø­er­ne kom­mer be­søg, for gæ­ster­ne kom­mer med en gan­ske mid­del­må­dig år­gang af spil­le­re, der ude­luk­ken­de gør sig i den hjem­li­ge liga, og i fl ere til­fæl­de end­da som mar­gi­nal­spil­le­re på de­res respek­ti­ve klubhold. Fin­land stil­ler med fi re mand, der til dag­ligt gør sig som ud­land­spro­fes­sio­nel­le, så her lig­ner det klar klas­se­for­skel mel­lem de to mand­ska­ber.

Od­dset er fun­det hos Bet25

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.