Er det kri­mi­nelt at gi­ve en fl ygt­ning et lift ?

BT - - DEBAT -

Skal vi gi­ve fl ygt­nin­ge et lift til Sve­ri­ge, selv­om det er ulov­ligt? Skal vi ud­vi­se ci­vil uly­dig­hed og age­re på kant af loven, men føl­ge vo­res eg­ne reg­ler for an­stæn­dig­hed? Er det kri­mi­nelt? Det kan gi­ve to års fængsel for men­ne­skes­mug­ling at hjæl­pe fl ygt­nin­ge over græn­sen .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.