Er det godt, at dan­ske­re bry­der loven og hjæl­per fl ygt­nin­ge til Sve­ri­ge?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 15.35 JEG STØT­TER KRI­MI­NEL­LE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.27 HVOR­FOR ER DE HER? På fa­ce­book. com/ ditbt kl 14.42 JEG HYL­DER DEM På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.46 FLYGT­NIN­GE ER TRÆT­TE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.49

Nej

3.911 stem­mer på bt. dk

MEN­NE­SKES­MUG­LING

Ma­ri­an­ne Bach Ni­el­sen

En ting er at hjæl­pe men­ne­sker med mad, tøj og for­nø­de­n­he­der. Det er okay, og selv­føl­ge­lig kan og skal man det, hvis man har over­fl od at gi­ve af. Men men­ne­skes­mug­ling? Nej!

Magnus Poul­sen

Støt­ter du kri­mi­na­li­tet? Mit svar: Ja. Så læn­ge in­gen li­der fy­sisk, psy­kisk el­ler øko­no­misk last ved mi­ne hand­lin­ger.

Jet­te Storm

Nu har de jo væ­ret i Un­garn og Tys­kland, så hvor­for blev de ik­ke dér? Der er jo ik­ke krig i de lan­de. Jeg tror, man skal pas­se lidt på med at ud­ta­le sig om fl ygt­nin­ge, når man ik­ke ken­der de­res grun­de til at rej­se så langt.

Tor­ben Pil­gaard Rim­me

Ja Er det ret­fær­digt at la­de men­ne­sker, som har rejst i fl ere døgn uden mad og vand, stå uden­for i kul­den over­ladt til sig selv? Jeg hyl­der de men­ne­sker, som gør no­get for at hjæl­pe de fl yg­ten­de men­ne­sker i nød!

Ka­ri­na Te­re­se Lun­dø Ni­el­sen

Selv­føl­ge­lig skal man da hjæl­pe dem. De er da træt­te eft er at ha­ve gå­et så langt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.