Eu­ro­pæ­isk kri­se

BT - - DEBAT -

Der står der­for i me­re end én for­stand me­get på spil, hvis det ik­ke lyk­kes for Eu­ro­pa at ta­ck­le det enor­me men­ne­ske­pres, som kon­ti­nen­tet li­ge nu er ud­sat for. Lad det væ­re sagt med det sam­me: Der fi ndes in­gen let­te løs­nin­ger, og in­tet ty­der på, at pres­set mod Eu­ro­pa bli­ver min­dre. Den eu­ro­pæ­i­ske ci­vi­li­sa­tion har fort­sat til­træk­nings­kraft .

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.