Re­ge­rin­gen æn­drer kurs

BT - - DEBAT -

Løk­ke vi­ste hand­le­kraft , da han i går gjor­de det klart, at vir­ke­lig­he­den har ind­hen­tet den tom­me re­to­rik om­kring Dan­marks fl ygt­nin­gepo­li­tik (...) Dan­mark vil fuldt ud respek­te­re vo­re in­ter­na­tio­na­le for­plig­tel­ser. Man skul­le tro, at det var en selv­føl­ge, men det fø­les som en let­tel­se, at stats­mi­ni­ste­ren nu si­ger det, så det vir­ker, som om han me­ner det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.