’’

BT - - NYHEDER - Hans Hen­rik Palm

Der er man­ge men­ne­sker, der har tis­set ved si­den af pot­ten i ti­dens løb. Flem­m­ing er ik­ke den ene­ste

Ak­tie­fusk, der iføl­ge til­ta­len hav­de sik­ret Don Ø og Jør­gen Gli­strup gevinster på me­re end 15 og to mio. kr., og som ankla­ge­myn­dig­he­den for­lang­te, de skul­le be­ta­le tilbage. Så­dan gik det dog langt­fra.

Ægte hjør­ne­s­park

Flem­m­ing Øster­gaard blev fri­fun­det for ’ kon­fiska­tions­på­stan­den’, mens Jør­gen Gli­strup slip­per med at be­ta­le 20.000 kr. Po­pu­lært sagt end­te dom­men som en slags hjør­ne­s­park: Sa­gens ho­ved­per­so­ner blev fri­kendt for

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.