’’

BT - - NYHEDER - Gre­vin­de Ale­xan­dra

Det er en stor og hård be­slut­ning

krav på hu­set el­ler de år­pen­ge, som fulg­te med gre­vin­de- tit­len, og som par­ret har le­vet af i de­res æg­te­skab. Hu­set fik gre­vin­de Ale­xan­dra af sin før­ste mand prins Joachim, da de blev se­pa­re­ret i ef­ter­å­ret 2004, men br­ud­det var en re­a­li­tet læn­ge in­den, for skø­det un­der­skrev hun al­le­re­de 30. ju­ni på sin 40 års fød­sels­dag.

Hvor læn­ge det­te se­ne­ste brud har væ­ret un­der­vejs, ved kun de al­ler­nær­me­ste, men gre­vin­den lag­de i går ik­ke skjul på, at der lå hår­de over­vej­el­ser bag.

» Når man bli­ver gift, så er der man­ge fø­lel­ser in­vol­ve­ret, og man hå­ber, at det va­rer for li­vet, så det er en stor og hård be­slut­ning at ta­ge, men den har jeg truf­fet nu, « sag­de hun til Ritzau.

Br­ud­det kom ty­de­lig­vis ik­ke bag

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.