’’

BT - - NYHEDER - Lou­i­se Dorph på Fa­ce­book

Jes og jeg vil al­tid pas­se på hin­an­den

I sid­ste uge kom det frem, at Jes Dorph- Pe­ter­sen hol­der pau­se fra sit nye job på TV 2 for at gå i be­hand­ling for al­ko­hol- mis­brug. 14 da­ge tid­li­ge­re var han be­gyndt på sit nye job som vært på pro­gram­met ’ Go’ aft en Dan­mark’ eft er tre

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.