’’

Tro­en på Ap­ples mo­bil­te­le­fo­ner er da­len­de i hjem­lan­det

BT - - NYHEDER - Ahou@ bt. dk

NY TEK­NO­LO­GI

An­dreas Bach Hou­gaard Ana­ly­ti­ke­re fra Wall Stre­et skru­er ned for for­vent­nin­ger­ne til den kom­men­de iPho­ne. Al­li­ge­vel er dan­ske eks­per­ter over­be­vi­ste om, at den ny iPho­ne, som Ap­ple eft er alt at døm­me løft er slø­ret for i aft en, vil sæl­ge som varmt brød.

ONS­DAG 9. SEP­TEM­BER 2015

Man skal ik­ke væ­re i tvivl om, at de vil sæl­ge som al­drig før. Det, der har æn­dret sig de se­ne­ste år, er, at ak­tio­næ­rer­ne for­ven­ter me­re og me­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.