SAS tje­ner på for­ret­nings­rej­ser

BT - - NYHEDER -

SAS kun­ne i går præ­sen­te­re en ind­tje­ning på godt 1 mia. sven­ske kro­ner før skat. Et mar­kant for­bed­ring, som er 36 pct. hø­je­re end i sam­me kvar­tal sid­ste år. Top­chef i SAS, Ri­ck­ard Gust­af­son, pe­ger på nye ini­ti­ta­ti­ver og loy­a­li­tet fra for­ret­nings­rej­sen­de som en af år­sa­ger­ne.

» Jeg er me­get til­freds med at se, at al­le vo­res for­søg på at gø­re li­vet let­te­re for de for­ret­nings­rej­sen­de fak­tisk bæ­rer frugt, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.