’’

BT - - EM- KVALIFIKATION - Frits Ahlstrøm

I det øje­blik, Mor­ten først er holdt op, fin­der al­le ud af, hvor god han i vir­ke­lig­he­den har væ­ret for dansk fod­bold

Vej­en til Frankrig blev der­for hi­sto­risk nem med to di­rek­te EM- plad­ser og én playoff- plads fra al­le kva­li­fi­ka­tions­grup­per­ne, men et un­der­præ­ste­ren­de dansk lands­hold har selv sør­get for uover­sku­e­ligt vej­ar­bej­de og lange kø­er på EM- stræk­nin­gen.

Be­døm på sam­let ind­sats

Den for­fej­l­e­de kva­li­fi­ka­tion til sid­ste års VM- slut­run­de gjor­de ondt på Mor­ten Ol­sen, men hvis det oven i kø­bet ik­ke lyk­kes at si­ge far­vel til lands­holdsjob­bet med en EM- slut­run­de, vil det sid­ste ind­tryk langt fra væ­re som øn­sket.

DBUs

tid­li­ge­re

ge­ne­ral-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.