EM 2008 i Østrig/ Schweiz

BT - - EM- KVALIFIKATION -

Mor­ten Ol­sen og Dan­mark var kom­met i en svær kva­li­fi­ka­tions­grup­pe med Sve­ri­ge, Spa­ni­en og dan­sker­ne som fa­vo­rit­ter til at sæt­te sig på før­ste- og an­den­plad­sen. Dan­mark slut­te­de som num­mer fi­re i grup­pen ef­ter Nor­dir­land, mens Spa­ni­en og Sve­ri­ge gik di­rek­te til EM. Den le­gen­da­ri­ske skan­da­le­kamp i Par­ken, hvor dom­mer Her­bert Fan­del blev over­fal­det, og Dan­mark blev ta­ber­dømt mod Sve­ri­ge, ko­ste­de dyrt, men det var og­så ne­der­la­get i Nor­dir­land og en elen­dig 0- 0- kamp mod nor­di­rer­ne, der bi­drog til den mang­len­de kva­li­fi­ka­tion. Dan­sker­ne for­må­e­de des­u­den hel­ler ik­ke at slå Sve­ri­ge i re­tu­ro­p­gø­ret i Sto­ck­holm, og så blev EM 2008 uden Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.