VM 2014 i Bra­si­li­en

BT - - EM- KVALIFIKATION -

Ef­ter en for­fær­de­lig ind­sats ved VM 2010 i Sydafrika, hvor Dan­mark skuf­fen­de røg ud i grup­pe­spil­let ef­ter et 1- 3- ne­der­lag til Ja­pan ( den kamp, hvor Jon Da­hl To­mas­son ( fo­to) blev ska­det ved at spar­ke straf­fes­park), var hå­bet højt for end­nu en VM- del­ta­gel­se i fod­bol­dens mek­ka, Bra­si­li­en. Ita­li­en tog den di­rek­te plads til slut­run­den i Dan­marks grup­pe, mens dan­sker­ne snup­pe­de an­den­plad­sen. Det vil­le nor­malt væ­re nok til to playoff- kam­pe, men da Dan­mark var den dår­lig­ste to’er af al­le, trak Ol­sen og kom­pag­ni sor­te­per. Det skrækind­j­a­gen­de ne­der­lag på 0- 4 i Par­ken til Ar­me­ni­en og Ita­li­ens ud­lig­ning i sid­ste mi­nut i Par­ken blev tun­gen på vægtskå­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.