VM 2006 i Tys­kland

BT - - EM- KVALIFIKATION -

Det skul­le ha­ve væ­ret den helt store slut­run­de for Mor­ten Ol­sen. Et ver­dens­mester­skab hos na­bo­er­ne Tys­kland, hvor Ol­sen selv har en for­tid som træ­ner for FC Köln, vil­le ha­ve væ­ret den helt store dan­ske fol­ke­fest. Men det blev en fu­ser. Dan­mark slut­te­de som tre­er i kva­li­fi­ka­tions­grup­pen ef­ter Ukrai­ne og Tyr­ki­et. De ind­byr­des op­gør med de to fø­rer­hold blev af­gø­ren­de, da Dan­mark i de fi­re op­gør mod Ukrai­ne og Tyr­ki­et ik­ke vandt, men i ste­det spil­le­de tre uaf­gjor­te og tab­te det sid­ste op­gør. Og så var der og­så li­ge et ne­der­lag til Græken­land og en sejr, man smed væk mod Ge­or­gi­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.