Portu­gal: Vi skal slå Dan­mark i ’ fi na­le­kamp’

Der ven­ter ik­ke no­gen nem op­ga­ve for dan­sker­ne i den sid­ste grup­pe­kamp i ok­to­ber

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - AF­GØ­REL­SENS TI­ME

Albanien, men der er end­nu in­tet, der er af­gjort, « lød det fra Fer­nan­do Santos på pres­se­mø­det eft er Portu­gals sejr over Albanien mandag aft en.

Ro­nal­do i må­lkri­se

Den alt­over­skyg­gen­de stjerne på det po­rtu­gi­si­ske lands­hold, Cri­sti­a­no Ro­nal­do, har ik­ke væ­ret skarp for­an må­let i de se­ne­ste par land­skam­pe, men det får ik­ke land­stræ­ne­ren til at lig­ge søvn­løs om nat­ten.

» Cri­sti­a­no er en spil­ler, der kan la­ve 50 mål på en sæ­son. Det er der­for ik­ke over­ra­sken­de, at det ska­ber pres og for­vent­nin­ger, når han har spil­let et par kam­pe uden mål. Den moral, som Cri­sti­a­no vi­ste mod Albanien, var dog fan­ta­stisk. Han spil­le­de med smer­ter i store de­le af op­gø­ret, men gav al­li­ge­vel alt. Jeg er sik­ker på, at må­le­ne kom­mer, « ro­ser Santos.

Dan­mark lig­ger num­mer to i grup­pen med 12 po­int, mens Portu­gal lig­ger num­mer et med 15 po­int. Albanien lu­rer på tred­je­plad­sen med 11 po­int og en ek­stra kamp i hån­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.