’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Selv­føl­ge­lig kan jeg slå Ra­fa­el Na­dal. Der kan ske me­get. Han kan væl­te i op­varm­nin­gen el­ler få en bold i pan­den og alt mu­ligt. Men re­a­li­stisk set er chan­cen selv­føl­ge­lig me­get lil­le

Fre­de­rik Lø­ch­te Ni­el­sen til dr. dk om Da­vis Cup- kam­pen mod Ra­fal Na­dal i næ­ste uge

Al­ber­to Con­ta­dor vandt Giro d’Ita­lia i maj. Han stil­ler for­ment­lig ik­ke op til næ­ste år, men hans kol­le­ger kan glæ­de sig til tre en­kelt­star­ter i eta­pe­lø­bet. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.