Mad­sen tab­te VM- fi­na­len

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - OL- BIL­LET I HUS Flem­m­ing Brandt flb@ sporten. dk

Tid­ligt i går mor­ges dansk tid tab­te Mark O. Mad­sen for fjer­de gang i kar­ri­e­ren en VM- fi­na­le. Den 30- åri­ge dan­ske bry­der måt­te i fi­na­len i klas­sen op til 75 ki­lo over­gi­ve sig til rus­se­ren Ro­man Vla­sov, som tid­li­ge­re har vun­det bå­de olym­pisk guld og VM- guld og - sølv.

Un­der­vejs ved VM, som har fun­det sted i spil­le­by­en Las Ve­gas i USA, har Mark O. Mad­sen be­sej­ret mod­stan­de­re fra Bul­ga­ri­en, Egyp­ten, USA og Iran, men mod den 24- åri­ge rus­ser stop­pe­de sej­rs­sti­men.

Mad­sen har al­drig tid­li­ge­re be­sej­ret Vla­sov, som brag­te sig for­an med 6- 0 med to løft i før­ste pe­ri­o­de. Dan­ske­ren for­søg­te at læg­ge pres på rus­se­ren, men kræf­ter­ne var slup­pet op, og fi­na­len end­te 6- 0 i rus­se­rens favør.

Mark O. Mad­sen har tid­li­ge­re vun­det VM- sølv i 2005, 2007, 2009 og VM- bron­ze i 2006. I fle­re år har han og­så kæm­pet i Mixed Mar­ti­al Arts- kon­kur­ren­cer ( MMA), men sid­ste år be­slut­te­de dan­ske­ren sig for igen at fo­ku­se­re på bryd­nin­gen frem mod OL i Rio, og med an­den­plad­sen ved VM er OL- bil­let­ten sik­ret.

Der­med bli­ver han den før­ste dan­ske bry­der no­gen­sin­de, der del­ta­ger ved tre olym­pi­ske le­ge i træk.

Men ef­ter OL vil han igen sæt­te kræf­ter­ne ind på at kom­me til tops i MMA- sporten, hvor græn­ser­ne er no­get vid­de­re og pen­ge­ne fle­re end i bry­despor­ten.

» Jeg drøm­mer om at se, hvor langt jeg kan dri­ve det i MMA. Jeg vil me­get ger­ne prø­ve at sat­se et- tre år fuldt ud på MMA, « sag­de han så­le­des sid­ste år i de­cem­ber til TV2.

Mark O. Mad­sen ( i rødt) tab­te fi­na­len ved VM i Las Ve­gas, men han sik­re­de sig dog en bil­let til OL oven i

sølv­me­dalj­en. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.