Dan­mark skal nok kom­me med til EM

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

End­nu en dansk ak­tør på den EM sy­nes langt væk for det dan­ske lands­hold eft er to gan­ge 0- 0 mod Albanien og Ar­me­ni­en, hvor spe­ci­elt ind­sat­sen i Je­re­van lod me­get tilbage at øn­ske.

Men skal man tro book­ma­ker­ne, så ser det slet ik­ke så sort ud end­da. Fak­tisk har bå­de Dan­ske Spil og Nor­di­cBet os som gan­ske pæ­ne fa­vo­rit­ter til en EM- del­ta­gel­se i hen­holds­vis odds 1,67 og 1,55.

» Det dan­ske lands­hold har ik­ke haft den bed­ste fod­bol­du­ge med to nul- løs­nin­ger mod upå­ag­te­de na­tio­ner som Albanien og Ar­me­ni­en, men vo­res chan­cer for EM- del­ta­gel­se er fak­tisk sta­dig rig­tig fi ne. Og me­get bed­re end de fl este tror. Får vi ba­re ét po­int i den sid­ste kamp mod Portu­gal, skal Albanien vin­de mindst en af hol­dets sid­ste to kam­pe for at hol­de Dan­mark væk, « for­tæl­ler Nor­di­cBets od­ds­sæt­ter Ton­ni Munk Jen­sen.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.