1,65

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Lo­ka­l­op­gør i Oden­se på TRE­FOR Park, hvor­for der re­elt set er ta­le om, at OB er på hjem­me­ba­ne. Der bør selv­føl­ge­lig på in­tet tids­punkt kom­me no­gen tvivl om, at OB vin­der kam­pen, og be­dømt ud fra fyn­bo­er­nes trup, så kom­mer de og­så til at vin­de kam­pen stort. He­le det off en­si­ve ka­val­le­ri med Ras­mus Falk, Emil Lar­sen, An­ders K. Ja­cob­sen og Ras­mus Fester­sen er nem­lig med i trup­pen, som til den­ne kamp kun er på 15 mand, og i så fald skal man væ­re i stand til at væ­re mini­mum fem mål bed­re end TPI, der lig­ger i bun­den af Dan­marks­se­ri­en.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.