2,10

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Nok har Te­ne­ri­fes ch­eft ræ­ner, Abel Suárez, ud­talt, at hol­det går eft er at tan­ke selv­til­lid i Copa del Rey eft er en skidt start på sæ­so­nen med kun et po­int for tre kam­pe, men det er svært at se, hvor­for Le­ganés ik­ke skal væ­re gan­ske kla­re fa­vo­rit­ter. Hol­det fra fe­ri­eø­en har blot sco­ret to gan­ge i ot­te po­ka­lu­de­kam­pe si­den 2005 og har ik­ke vun­det en ene­ste af dem. Le­ganés har set stær­ke ud off en­sivt ind­til vi­de­re, blandt an­det med til­fø­jel­sen af Brønd­bys Alex Szy­ma­nowski, og har blot tabt tre af de sid­ste 24 hjem­me­kam­pe i al­le tur­ne­rin­ger.

Od­dset er fun­det hos Tipico

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.