Gra­tis om­gang i fl ygt­nin­ge­de­bat

BT - - DEBAT -

Ze­nia Stam­pe skrev om ’ skam­mens nat’ og om DK, der ik­ke vil hjæl­pe de sy­ri­ske fl ygt­nin­ge, men i ste­det la­der bør­ne­fa­mi­li­er van­dre i den kol­de dan­ske nat. At fl ygt­nin­ge­ne var til­budt over­nat­ning, mad og hjælp, men selv af­vi­ste det­te i hå­bet om at kom­me til Sve­ri­ge, næv­nes ik­ke. (...) Fak­tum er, at det store fl er­tal af dan­ske­re hver­ken er for­be­ne­de ra­ci­ster el­ler kom­plet blin­de over­for ind­van­drin­gens kon­se­kven­ser og pro­ble­mer.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.