Eu­ro­pas pa­ra­doks

BT - - DEBAT -

Tys­klands in­vi­ta­tion til al­ver­dens asylan­sø­ge­re har me­get lidt at gø­re med eu­ro­pæ­i­ske vær­di­er. Den er i før­ste ræk­ke – og tak for det – sty­ret af lan­dets brødebetyngede for­tid med Ho­lo­caust (...) Tys­klands neu­ro­ser og trau­mer bli­ver med de bed­ste af al­le hen­sig­ter og uden for­be­hold gjort til Eu­ro­pas. Er det ri­me­ligt?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.