3.000

BT - - NYHEDER - SÅ MAN­GE ER KOM­MET ind­vil­li­ge­de i går i at la­de sig re­gi­stre­re.

BT stil­ler skar­pt på den stør­ste mi­grant- og flygt­nin­ge­kri­se si­den An­den Ver­denskrig. fl ygt­nin­ge og mi­gran­ter er kom­met si­den søn­dag via for­trins­vis Pad­borg og Rød­byhavn. SÅ MAN­GE HAR SØGT OM ASYL

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.