Der­for får flygt­nin­ge­ne asyl

BT - - NYHEDER -

Flygt­nin­ge får asyl, hvis de ri­si­ke­rer at bli­ve sendt hjem til krig, tor­tur el­ler per­son­lig for­føl­gel­se. Flygt­nin­ge er be­skyt­tet af FNs flygt­nin­ge­kon­ven­tion og af den eu­ro­pæ­i­ske men­ne­ske­ret­tig­heds­kon­ven­tion.

Og­så flygt­nin­ge, der kom­mer fra en flygt­nin­ge­lejr i ek­sem­pel­vis Tyr­ki­et, har krav på asyl, hvis hjem­lan­det er krigs­hær­get. Det hand­ler ude­luk­ken­de om, hvor­vidt man kan sen­des tilbage til sit op­rin­de­li­ge hjem­land uden ri­si­ko.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.