Tag vuff er med i Ti­vo­li

BT - - NYHEDER -

Én dag om året er det til­ladt at ta­ge sin fi rbe­ne­de bed­ste ven med i Ti­vo­li. Det er på Hund­ens Dag, som i år er nu på søn­dag. Her er der bå­de ra­ce- pa­ra­de, hund­es­how og et telt, hvor nu­væ­ren­de el­ler kom­men­de hund­e­e­je­re kan få go­de råd. Årets tema er ’ Hunde fra he­le ver­den – fra Ækva­tor til po­ler­ne’. Der er til­meldt over 100 for­skel­li­ge hund­e­ra­cer.

at ak­tio­ne­re mod en bo­re­p­lat­form i Grøn­land. Bø­de­straff en er den hidtil stør­ste, Gre­en­pea­ce har få­et i for­bin­del­se med ak­tio­ner i Grøn­land. Bag­grun­den til det hø­je­re bø­de­ni­veau er, at Gre­en­pea­ce­ak­ti­vi­ster tre gan­ge i sep­tem­ber 2011 ulov­ligt krav­le­de op på bore­p­lat­for­men Leif Eriks­son. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.