Sag mod Roskil­de Bank ud­sat igen

BT - - NYHEDER -

Syv år eft er at Roskil­de Bank krak­ke­de bli­ver rets­sa­gen nu end­nu en gang ud­sat – den­ne gang til 16. novem­ber; en må­ned eft er at den skul­le væ­re be­gyndt midt i ok­to­ber. År­sa­gen er, at sta­tens op­ryd­nings­sel­skab Fi­nan­si­el Sta­bi­li­tet kort før de­ad­li­ne frem­send­te store mæng­der af nyt ma­te­ri­a­le, her­un­der 60 bi­lag, som de sagsøg­tes ad­vo­ka­ter skal ha­ve tid til at sæt­te sig ind i. Iføl­ge As­ger Tue Pe­der­sen når ma­te­ri­a­let i sa­gen op på 30.000 si­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.