Skat­te­mi­ni­ster be­stil­ler en plan

BT - - NYHEDER -

OP­RYD­NING

Skat­te­mi­ni­ster Karsten Lauritzen ( V) gi­ver nu sit eget mi­ni­ste­ri­um to uger til at frem­læg­ge en plan, der skal ret­te op på det kri­se­ram­te Skat.

Se­ne­st 25. sep­tem­ber skal em­beds­mæn­de­ne i Skat­te­mi­ni­ste­ri­et ha­ve kl­ar­gjort en plan, som mi­ni­ste­ren kan læg­ge frem for Fol­ke­tin­gets par­ti­er.

Med pla­nen læg­ger skat­te­mi­ni­ster Karsten Lauritzen op til at få pla­ce­ret et an­svar i den om­fat­ten­de svin­del med ud­byt­teskat, der ind­til vi­de­re har ko­stet statskas­sen 6,2 mil­li­ar­der kro­ner.

» Der skal pla­ce­res et an­svar, og vi skal sør­ge for, at der ik­ke kan svind­les for så store be­løb igen, « si­ger Karsten Lauritzen til DR Nyhe­der.

Pla­nen skal og­så kom­me med et for­slag til, hvor­dan Skat skal ind­dri­ve gæld.

Det har vist sig, at bor­ge­re på grund af en sy­stem­fejl er ble­vet opkræ­vet for­æl­det gæld. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.