Step­hen Col­bert hit­ter

BT - - NYHEDER -

Over 30 mil­li­o­ner ame­ri­kan­ske se­e­re fulg­te med, da Step­hen Col­bert nat­ten til i går of­fi ci­elt afl øste David Let­ter­man som vært i ’ The La­te Show’. Blandt gæ­ster­ne var Ge­or­ge Cloo­ney og præ­si­dent­kan­di­dat Jeb Bush. Iføl­ge ryg­ter­ne får Col­bert 30 mil­li­o­ner kro­ner om året. Det er en løn­ned­gang på ti mil­li­o­ner i for­hold til ’ The Col­bert Report’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.