Ba­re en fly­ve­tur ’’

BT - - NYHEDER - An­dreas Mo­gen­sen, fra rum­met

TORS­DAG 10. SEP­TEM­BER 2015

Før­ste ar­bejds­dag på rum­sta­tio­nen! Mis­se­de land­skam­pen i går af­tes, men det

går nok, når man er i rum­met

18 ting du tror, rum­far­ten gav os, men som ik­ke pas­ser

Streg­ko­der

Na­sa ud­vik­le­de gan­ske vist si­ne eg­ne streg­ko­der, men ik­ke de ori­gi­na­le.

Bat­te­ri­dre­vet værk­tøj

Qu­artz- ur

Uret, der må­ler ti­den ved hjælp af en nøj­ag­tig krystal, blev op­fun­det i 1927.

Pul­ver­drik

Saf­te­vand­s­pul­ver af mær­ket Tang så da­gens lys i 1957 - og kom først se­ne­re med i rum­met, hvil­ket boo­ste­de sal­get.

Te­flon

Op­fun­det af fir­ma­et DuPont i 1941 og se­ne­re til rum­far­tø­jers var­meskjol­de.

Velcro

Schweizisk op­fin­del­se fra 1940’ er­ne, men se­ne­re for­ban­det prak­tisk, når man ar­bej­der i vægt­løs til­stand.

Mi­kro­chip

De før­ste mi­kro­chips blev ud­vik­let me­re end 10 år før den før­ste må­nelan­ding.

Pul­ver­kaf­fe

Op­fun­det af en ja­pa­ner i 1901 og for­fi­net af Nescafé i 1938. Læn­ge før ru­mal­de­ren be­gynd­te. Kil­der: Rum­rej­sen. dk, Wikipe­dia

Bla­ck & Deck­er var først i 1961 og Na­sa greb hur­tigt ide­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.